Електрична машина за безваздушно прскање под високим притиском